Do jednotlivých distančních kurzů se můžete přihlásit pouze vyplněním a odesláním univerzální přihlášky na www.nutrice.org na stránce Přihláškový formulář pro všechny pořádané akce.
Do týdne od přijetí přihlášky Vám e-mailem potvrdíme její převzetí a cca měsíc před začátkem kurzu Vám na Vaší e-mailovou adresu zašleme pokyny k platbě zálohy na úhradu kurzovného. Splatnost bývá 14 dní před začátkem příslušného kurzu. Řádnou fakturu s vyznačením úhrady pak zasíláme spolu se studijními materiály poštou, nebo mailem.
Last modified: Monday, 9 May 2016, 10:50 PM