Kurz Výživový poradce VPDn

Odborný garant - MVDr. et Ing. Miloslav Valenta

Distanční kurz Výživový poradce VPDn má odbornou úroveň studia na VŠ a zahrnuje celý rozsah učiva obsaženého v původních denních rekvalifikačních kurzech MAHRA. Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat seriózní a vědecky podložené znalosti v oboru lidské výživy.

Celý kurz včetně Přípravného kurzu trvá celý školní rok, tj. cca 10 až 12 měsíců.

Učební materiály se skládají z knih (učebnic a odborné literatury), které před začátkem jednotlivých částí kurzu zasíláme poštou, ale hlavně z materiálů v PDF souborech, tabulkových souborech a prezentacích, které jsou ke stažení na internetu v jednotlivých modulech kurzu.

Do kurzu přijmeme všechny zájemce, ale musíte počítat s tím, že kurz je velmi náročný na učení. Kdo se neumí nebo nemá čas řádně učit, ten nemá naději kurz úspěšně ukončit i kdyby měl VŠ v příbuzném oboru (VŠCHT, farmacie, medicína atd.). Kurz je připraven tak, aby i zájemce bez předchozích znalostí v oboru mohl kurz zvládnout a vyučovanou látku pochopit, pokud se dokáže efektivně učit. Důkazem jsou úspěšní absolventi našeho kurzu z řad ekonomů, techniků, absolventů humanitních oborů a konzervatoří, ale i několik vyučených kuchařek.
________________________________________

Kurz se skládá ze tří samostatných částí.

První je Přípravný kurz PřK, kde jsou probrány vybrané důležité kapitoly z chemie, biochemie a biologie člověka a to až na úrovni znalostí pro přijímací zkoušky na VŠ. Základem pro výuku jsou učebnice pro přírodovědná gymnázia. Můžete si zkusit na úvodní stránce serveru http://www.mahra.cz/ nahoře anonymní Kontrolní testy, které jsou podobné, jako závěrečné testy z modulů Přípravného kurzu.

Studenti a absolventi VŠ, kteří v rámci svého studia složili zkoušky z biochemie a fyziologie (případně somatologie, nebo biologie člověka) nemusí dělat Přípravný kurz a mohou rovnou začít 2.částí kuru VPDn, to je Základním kurzem. Pokud někdo složil jen jednu požadovanou zkoušku, může v Přípravném kurzu dělat jen ten modul, ze kterého zkoušku nemá.

Do dalších dvou částí kurzu budou přijati jen úspěšní absolventi Přípravného kurzu, nebo ti, kdo prokáží složené zkoušky na VŠ. Jako doklad složených zkoušek se posílá kopie diplomu z VŠ, kde jsou uvedené zkoušky součástí studia, nebo kopie indexu, pokud někdo studium ještě nedokončil, nebo ukončil, ale uvedené zkoušky složil.

Další části kurzu je možné absolvovat postupně i s časovým odstupem, maximálně však do jednoho roku od ukončení předchozí části kurzu.

Po absolvování druhé části kurzu VPDn se vydává osvědčení Poradce pro výživu - základní distanční kurz.

Po absolvování třetí části kurzu VPDn se vydává osvědčení Výživový poradce - odborný distanční kurz

Kurz spojuje poznatky z oborů výživy, potravinářství, klasické a sportovní medicíny a tělovýchovy. Velký důraz je kladen na pochopení souvislostí celé problematiky.

Přípravný kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

Základy chemie a biochemie - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Stavba atomů a molekul (Základní chemické pojmy; Atom; Elektronový obal atomu; Chemická vazba); Prvky a sloučeniny (Periodická soustava; Názvosloví; Biogenní prvky); Chemické reakce; Dispersní soustavy; Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků a heterocyklické sloučeniny; Úvod do biochemie

Základy biologie člověka - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí + 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Obecná biologie; Cytologie; Soustava žláz s vnitřní sekrecí; Krev, oběhová a mízní soustava; Dýchací a vylučovací soustava; Nervová soustava; Trávicí soustava.

Základní kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

Základy výživy - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Enzymy, katalýza a biosyntéza; Obecný metabolizmus; Energetický metabolismus; Aminokyseliny a peptidy; Proteiny; Sacharidy; Lipidy; Cholesterol

Potravinářství - 9 týdnů - 8 týdenních lekcí - 8 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Základní termíny v potravinářství; Označování potravin; Maso a masné výrobky; Mléko a mléčné výrobky; Ryby, drůbež, zvěřina, vejce; Obiloviny, okopaniny, luštěniny, olejniny; Ovoce a zelenina; Pochutiny, nápoje, biopotraviny

Doplňky výživy - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí - 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Volné radikály a oxidační stres; Vitaminy; Minerální látky obecně; Minerální látky jednotlivě; Aditiva (E); Farmakologické ergogeny; Harmonizátory

Dietologie - 8 týdnů - 7 týdenních lekcí - 7 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Bariéry a transport v organizmu; Regulace v organizmu; Voda a ABR; Fyziologie trávení; Hladovění a diety; Výživová doporučení; Rozbor jídelníčku a stravovacích zvyklostí

Nástavbový kurz obsahuje tyto moduly (předměty):

Zdravá životospráva - 6 týdnů - 5 týdenních lekcí - 5 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Historický vývoj lidské stravy; Body image a složení těla; Zdravý životní styl a správné rozložení příjmu stravy; Řízení, regulace a poruchy příjmu potravy; Alternativní výživové směry;

Mikroorganizmy a výživa - 6 týdnů - 5 týdenních lekcí - 5 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Základy mikrobiologie; Mikroflóra trávicího traktu; Vláknina; Probiotika a prebiotika; Hygiena výživy

Redukční výživa - 7 týdnů - 6 týdenních lekcí - 6 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Obezita, indexy a složení těla; Příčiny a řešení obezity; Výživa pro snížení nadváhy; Výživa pro redukci obezity; Metody léčby obezity; Metabolický syndrom

Sportovní výživa - 7 týdnů - 6 týdenních lekcí - 6 průběžných testů a Závěrečný souhrnný test
Energetická potřeba a nutriční nároky; Využití základních živin v zátěži; Mikroživiny, tekutiny a alkohol ve sportu; Výživa při soutěži; Doplňky stravy a podpora nutričních cílů; Specifické postupy stravování

Po úspěšném absolvování alespoň Základního kurzu je možné udělat ještě nástavbové kurzy:

Dětská výživa
Výživa v prevenci rakoviny
Naposledy změněno: Čtvrtek, 27. duben 2017, 13.07