Pokyny pro práci v učebním modulu

Vlevo na liště máte několik ikon:

Účastníci – otevírá seznam studentů v kurzu
Studijní materiály – otevírá seznam studijních materiálů podle lekcí
Testy – otevírá seznam testů a jejich hodnocení
Správa  - Známky – otevírá seznam započítávaných výsledků testů a hodnocení úkolů (vysvědčení)
              - Profil – otevírá váš osobní účet

V prostředním sloupci máte Pokyny a jednotlivé lekce

Každá lekce začíná soupisem studijních materiálů, které se máte naučit a ze kterých budete skládat test.

Materiály, které jste nedostali v písemné formě (poštou), jsou uveřejněny u každé lekce pod pokyny. Po kliknutí myší se otevřou. Jsou většinou v PDF souborech a po otevření si je můžete zkopírovat do svého PC, případně i vytisknout.

Učební materiály skripta a prezentace jsou vlastnictvím školy a máte je jen pro vlastní použití. Nesmíte je poskytovat nikomu dalšímu (ani jinak je šířit), mohli byte se dopustit poškození autorských práv.

Pokud je v lekci také úkol, je uveden pod studijními materiály. Otevírá se po kliknutí myší.

Poslední je v lekci uveřejněn test. Po kliknutí na tuto ikonu se vám otevře úvodní stránka testu, kde je uveden časový limit na složení testu, povolený počet pokusů, metoda známkování a období přístupnosti testu. Počet pokusů může být v jednotlivých modulech (předmětech) různý. Bývá to většinou 5 pokusů. Závěrečný (souhrnný) test modulu má větší počet otázek a delší časový limit. V tomto testu se objevuje náhodný výběr z otázek z testů ze všech předchozích lekcí.

Po zahájení testu se vám vždy bude započítávat pokus, i když test vzdáte, překročíte časový limit, nebo dojde k výpadku spojení na netu. Průběh pokusu zůstává v paměti modulu a lektor přesně vidí i s časovým odstupem, jak a kdy jste odpovídali na každou otázku. Pravdivost výmluvy typu "vypadlo mi spojení na netu" lze přesně ověřit. Pokud k takovému výpadku skutečně dojde, je možné e-mailem na mahra(.)seznam.cz zažádat o dodatečný pokus. Pokud se výpadek prokáže, další pokus dostanete.

Otázky v testu se v každém pokusu náhodně vybírají ze zásobníku otázek. V novém pokusu proto mohou být zcela jiné otázky než v pokusu předchozím. Časový limit je stanoven tak, aby vyplnit test pohodlně stihl každý student, který zná odpovědi, ale aby nebyl čas na vyhledávání odpovědí z taháku, nebo z literatury. Po vypršení časového limitu se Vám započítá pokus, ale ne ty odpovědi, které byly odeslány po limitu. Při vyplňování testu můžete postupně odesílat každou vyplněnou otázku, nebo najednou až celý test. V případě, že problematiku znáte a odpovídáte rychle, je lepší odeslat celý vyplněný test (ale musí to být před limitem), než postupně každou jednotlivou otázku.


V pravém sloupci jsou upozornění a informace o průběhu kurzu

V poli "Nadcházející události" si můžete zkontrolovat termíny zpřístupnění a uzavření jednotlivých testů. Najdete zde jen nejbližší události.


Zprávy a úkoly zasílané studenty

Zprávy a vypracované úkoly můžete zasílat na adresu mahra@seznam.cz nebo na mahra@nutrice.org

Do každého mailu napište značku Vašeho kurzu. Pokud značku kurzu neuvedete, tak se nedivte, že jste nedostali odpověď, nebo že Váš úkol nebyl vyhodnocen. Kurzů běží najednou více než deset a není možné stále dohledávat, ze kterého kurzu je právě ten, kdo zprávu poslal. Maily bez značky kurzu házíme rovnou do koše.

Mailová adresa info(.)mahra.cz je určena pouze pro zasílání zpráv studentům a zpětně nefunguje. Proto na ní neposílejte mailové zprávy a vypracované úkoly, nebudou doručeny.


Zprávy zasílané studentům

Zprávy studentům jsou rozesílány několika způsoby:
1. Z adresáře moodle přes adresu info()mahra.cz – tato adresa neslouží k přijímání zpráv
2. Z adresy mahra()seznam.cz nebo mahra()nutrice.org – na tyto zprávy je možné přímo odpovídat


Konzultace

Konzultace nejsou běžnou součástí kurzu a nejsou zahrnuty v jeho ceně. O jejich poskytnutí rozhoduje MVDr. Ing. Miloslav Valenta.

Konzultaci poskytuje MVDr. Valenta na Skype adrese Miloslav Valenta.

Konzultaci je možné si v odůvodněných případech vyžádat, ale je nutné si jí předem domluvit mailem nebo telefonicky.
Naposledy změněno: Sobota, 18. březen 2017, 21.56