Bezplatná poradna MVDr. Ing. Miloslava Valenty

Rozhodl jsem se v důchodu věnovat trochu charitě a provozovat při Škole výživy MAHRA bezplatnou poradnu pro snižování cholesterolu a snižování rizika civilizačních chorob pomocí výživy a životosprávy. Půjde o vědecky podložené postupy prevence, nebo o doplněk k řádné lékařské péči. Nepůjde o servírování obecných pouček široké veřejnosti, ale o cílené individuální poradenství, které bude probíhat přes internet a osobním kontaktem přes Skype. Podmínky k přihlášení do poradny budou uveřejněny na tomto serveru nejpozději do konce září 2017.
 

(No news has been posted yet)