Course categories

 
Kontrolní testy - volně přístupné 

Testy pro ověření znalostí z biologie a chemie pro zájemce o kurzy VPDn-2.část 
 Ověřovací test ze základů biologie člověkaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Ověřovací test ze základů chemie a biochemieThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Výživový poradce VPDn - distanční kurz (skládá se ze tří samostatných částí) 

Přípravný kurz PřK 3-17 (VPDn 1.část), zahájení 01.07.2017, cena 3.200,- Kč 
 Základy biologie člověka (PřK) - cena samostatně 1.900,- Kč; zahájení 1.7.2017This course requires an enrolment keySummary
 Základy chemie a biochemie (PřK) - cena samostatně 1.900,- Kč; zahájení 1.7.2017This course requires an enrolment keySummary

Přípravný kurz PřK 4-17 (VPDn 1.část), zahájení 23.09.2017, cena 3.200,- Kč 
 Základy biologie člověka (PřK) - cena samostatně 1.900,- Kč; zahájení 23.9.2017This course requires an enrolment keySummary
 Základy chemie a biochemie (PřK) - cena samostatně 1.900,- Kč; zahájení 23.9.2017This course requires an enrolment keySummary

Základní kurz ZKD 2-17 (VPDn 2.část), zahájení 22.04.2017, cena 5.300,- Kč 
 Základy výživy (ZK); zahájení 22.04.2017This course requires an enrolment keySummary
 Potravinářství (ZK); zahájení 22.04.2017This course requires an enrolment keySummary
 Doplňky výživy (ZK); zahájení 8.07.2017This course requires an enrolment keySummary
 Dietologie (ZK); zahájení 8.07.2017This course requires an enrolment keySummary

Základní kurz ZKD 3-17 (VPDn 2.část), zahájení 08.07.2017, cena 5.300,- Kč 
 Základy výživy (ZK); zahájení 8.07.2017This course requires an enrolment keySummary
 Potravinářství (ZK); zahájení 08.07.2017This course requires an enrolment keySummary
 Doplňky výživy (ZK); zahájení 16.09.2017This course requires an enrolment keySummary
 Dietologie (ZK); zahájení 16.09.2017This course requires an enrolment keySummary

Základní kurz ZKD 4-17 (VPDn 2.část), zahájení 07.10.2017, cena 5.300,- Kč 
 Základy výživy (ZK); zahájení 07.10.2017This course requires an enrolment keySummary
 Potravinářství (ZK); zahájení 7.10.2017This course requires an enrolment keySummary
 Doplňky výživy (ZK); zahájení 16.12.2017This course requires an enrolment keySummary
 Dietologie (ZK); zahájení 16.12.2017This course requires an enrolment keySummary

Nástavbový kurz NKD 3-17 (VPDn 3.část), zahájení 08.07.2017, cena 5.800,- Kč 
 Mikroorganizmy a výživa (NK); zahájení kurzu 8.7.2017This course requires an enrolment keySummary
 Zdravá životospráva (NK); zahájení kurzu 8.7.2017This course requires an enrolment keySummary
 Sportovní výživa (NK); zahájení kurzu 16.9.2017This course requires an enrolment keySummary
 Redukční výživa (NK); zahájení kurzu 16.9.2017This course requires an enrolment keySummary

Nástavbový kurz NKD 4-17 (VPDn 3.část), zahájení 14.10.2017, cena 5.800,- Kč 
 Zdravá životospráva (NK); zahájení kurzu 14.10.2017This course requires an enrolment keySummary
 Mikroorganizmy a výživa (NK); zahájení kurzu 14.10.2017This course requires an enrolment keySummary
 Sportovní výživa (NK); zahájení kurzu 2.12.2017This course requires an enrolment keySummary
 Redukční výživa (NK); zahájení kurzu 2.12.2017This course requires an enrolment keySummary
Doplňkové distanční kurzy 

Dětská výživa - (pro absolventy základních a nástavbových kurzů); cena 3.300,- Kč 

Dětská výživa DKD 3-17; zahájení 16.09.2017 
 Dětská výživa DKD 3-17; zahájení 16.09.2017This course requires an enrolment keySummary

Výživa v prevenci rakoviny - (pro absolventy základních a nástavbových kurzů); cena 3.300,- Kč 

Výživa v prevenci rakoviny VVR 3-17; zahájení 14.10.2017 
 Výživa v prevenci rakoviny VVR 3-17; zahájení 14.10.2017This course requires an enrolment keySummary