Po absolvování základního kurzu Poradce pro výživu je možné udělat ještě samostatně nástavbové kurzy, které jsou součástí nástavbového odborného kurzu:
Redukční výživa 
Sportovní výživa

Po absolvování odborného nástavbového kurzu Výživový poradce je možné udělat ještě doplňkové nástavbové kurzy:
Dětská výživa
Výživa v prevenci rakoviny

Po úspěšném ukončení každého kurzu se vydává samostatné osvědčení

 
Sub-categories
Dětská výživa - (pro absolventy základních a nástavbových kurzů); cena 3.300,- Kč
Výživa v prevenci rakoviny - (pro absolventy základních a nástavbových kurzů); cena 3.300,- Kč