Zahájení kurzu 14.10.2017 - Ukončení kurzu 19.2.2018. Pro přijetí do kurzu je nutné předchozí úspěšné absolvování Základního distančního kurzu ZKD, nebo kurzu ZPVn, nebo prezenčního základního kurzu. Po úspěšném ukončení kurzu se vydává osvědčení o odborné přípravě.
 
 

 • Historický vývoj lidské stravy; Řízení, regulace a poruchy příjmu potravy; Zdravý životní styl a správné rozložení příjmu stravy; Alternativní výživové směry; Alergie z potravin;

  6 týdnů - 5 týdenních lekcí (50 hodin) - 5 průběžných testů a Závěrečný test


 • Vláknina; Úvod do mikrobiologie; Gastrointestinální ekosystém a probiotika; Prebiotika; Hygiena výživy

  6 týdnů - 5 týdenních lekcí (50 hodin) - 5 průběžných testů a Závěrečný test


 • Energetická potřeba a nutriční nároky; Využití základních živin v zátěži; Mikroživiny, tekutiny a alkohol ve sportu; Výživa při soutěži; Doplňky stravy a podpora nutričních cílů; Specifické postupy stravování

  7 týdnů - 6 týdenních lekcí (60 hodin) - 6 průběžných testů a Závěrečný test


 • Obezita, indexy a složení těla; Příčiny a řešení obezity; Výživa pro redukci obezity; Metody léčby obezity; Metabolický syndrom; Léčba obezity pohybem

  7 týdnů - 6 týdenních lekcí (60 hodin) - 6 průběžných testů, 1 úkol + Závěrečný test