• Obecná biologie; Cytologie; Soustava žláz s vnitřní sekrecí; Krev, oběhová a mízní soustava; Dýchací a vylučovací soustava; Nervová soustava; Trávicí soustava.

    8 týdnů - 7 týdenních lekcí (70 hodin) - 7 průběžných testů a Závěrečný test


  • Stavba atomů a molekul (Základní chemické pojmy; Atom; Elektronový obal atomu; Chemická vazba); Prvky a sloučeniny (Periodická soustava; Názvosloví; Biogenní prvky); Obecná chemie (Chemické reakce; Dispersní soustavy); Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků a heterocyklické sloučeniny; Úvod do biochemie; Biochemie základních živin;

    8 týdnů - 7 týdenních lekcí (70 hodin) - 7 průběžných testů a Závěrečný test