Kurz Výživový poradce má odbornou úroveň studia na VŠ a zahrnuje rozsah učiva obsaženého i v našich původních denních rekvalifikačních kurzech. Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat seriózní a vědecky podložené znalosti v oboru lidské výživy. 

Důležitým předpokladem ke studiu v kurzu je znalost práce na PC (MS Office) a orientace na internetu.

Do kurzu přijmeme všechny zájemce, ale musíte počítat s tím, že kurz je velmi náročný na učení. Kdo se neumí nebo nemá čas řádně učit, ten nemá naději kurz úspěšně ukončit i kdyby měl VŠ v příbuzném oboru (VŠCHT, farmacie, medicína atd.). Kurz je připraven tak, aby i zájemce bez předchozích znalostí v oboru mohl kurz zvládnout a vyučovanou látku pochopit, pokud se dokáže efektivně učit. Důkazem jsou úspěšní absolventi tohoto našeho kurzu z řad ekonomů, techniků, absolventů humanitních oborů a konzervatoří, ale i vyučených kuchařek.

Kurz se skládá ze tří samostatných částí. 

První je Přípravný kurz, kde jsou probrány vybrané důležité kapitoly z chemie, biochemie a biologie člověka a to na úrovni znalostí pro přijímací zkoušky na VŠ. Základem pro výuku jsou učebnice pro přírodovědná gymnázia. Můžete si zkusit na úvodní stránce nahoře anonymní ověřovací testy, které jsou podobné, jako závěrečné testy z modulů Přípravného kurzu.

Studenti a absolventi VOŠ a VŠ, kteří v rámci svého studia složili zkoušky z biochemie a fyziologie (případně somatologie, nebo biologie člověka) nemusí dělat Přípravný kurz a mohou rovnou začít Základním kurzem ZKD. Pokud někdo složil jen jednu požadovanou zkoušku, může v Přípravném kurzu dělat jen ten modul, kde zkoušku nemá. 

Do dalších dvou částí kurzu budou přijati jen úspěšní absolventi Přípravného kurzu, nebo ti, kdo prokáží složené zkoušky na VŠ. Jako doklad složených zkoušek se posílá kopie diplomu z VŠ, kde jsou uvedené zkoušky součástí studia, nebo kopie indexu, pokud někdo studium ještě nedokončil, nebo ukončil. 

Další části kurzu je možné absolvovat postupně i s časovým odstupem, maximálně však do jednoho roku od ukončení předchozí části kurzu.

Osvědčení z distančního kurzu Výživový poradce se vydává následovně:
- po úspěšném ukončení základního kurzu - osvědčení "Poradce pro výživu - základní distanční kurz" 
- po úspěšném ukončení nástavbového odborného kurzu - osvědčení "Výživový poradce - odborný distanční kurz"

Kurz spojuje poznatky z oborů výživy, potravinářství, klasické a sportovní medicíny a tělovýchovy. Velký důraz je kladen na pochopení souvislostí celé problematiky.

1.část - Přípravný kurz PřK obsahuje tyto moduly (předměty):
Základy biologie člověka
Základy chemie a biochemie

2.část - Základní kurz ZKD obsahuje tyto moduly (předměty):
Základy výživy
Potravinářství
Doplňky výživy
Dietologie

3.část - Nástavbový kurz NKD obsahuje tyto moduly (předměty):
Zdravá životospráva
Mikroorganizmy a výživa
Redukční výživa
Sportovní výživa

 
Sub-categories
Přípravný kurz PřK 3-17 (VPDn 1.část), zahájení 01.07.2017, cena 3.200,- Kč
Přípravný kurz PřK 4-17 (VPDn 1.část), zahájení 23.09.2017, cena 3.200,- Kč
Základní kurz ZKD 2-17 (VPDn 2.část), zahájení 22.04.2017, cena 5.300,- Kč
Základní kurz ZKD 3-17 (VPDn 2.část), zahájení 08.07.2017, cena 5.300,- Kč
Základní kurz ZKD 4-17 (VPDn 2.část), zahájení 07.10.2017, cena 5.300,- Kč
Nástavbový kurz NKD 3-17 (VPDn 3.část), zahájení 08.07.2017, cena 5.800,- Kč
Nástavbový kurz NKD 4-17 (VPDn 3.část), zahájení 14.10.2017, cena 5.800,- Kč